Info

Hier vind je meer info (tabladen links) over onze startdag (inschrijvingsformulier), het weekend, ons zomerkamp en de ouderraad. Je vind hier ook het document i.v.m. een ongevalsverklaring.

Wij willen jullie er ook aan herinneren dat je heel vaak beroep kan doen op een aanvraag van tegemoetkoming bij de mutualiteit. Jullie mogen deze brief steeds meegeven op de wekelijkse activiteit die wij verder voor jullie invullen en terugbezorgen. Naast de terugbetaling van de mutualiteit bestaat er ook het steunfonds van KSA Nationaal. Alle info over dit fonds vindt u via onderstaande link: https://www.ksa.be/steunfonds