Jaarthema

Schouders eronder! Dat is de slogan van jaarthema 2020-2021 waarmee
we het engagement van KSA’ers in de kijker zetten.

Engageren is je vrijwillig inzetten voor KSA. Zo leren we verantwoordelijkheid
dragen en keuzes maken, waardoor we met volle goesting elke KSA’er een zinvolle vrije tijd bezorgen.

Als jonge KSA’er engageer je je om er elke week te staan op de activiteit, en speel
je vol enthousiasme mee om een prins te helpen of een land te veroveren.
Steeds meer groei je verder in je engagementen. Je zet je in om pesten in je
groep tegen te gaan en helpt de leiding bij het opruimen van het lokaal. Stap
voor stap krijg je steeds meer verantwoordelijkheden zoals zorg dragen voor
andere leden of helpen op een evenement.

Als leiding span je je week in week uit in voor KSA. Naast het verzorgen van
spel en plezier voor de leden sla je met je medeleiding de handen in elkaar om
een geslaagde spaghettiavond of een grote fuif te organiseren. Dankzij het
engagement van leiding kunnen kleine ideeën groeien tot een prachtig evenement
of spel, met aandacht voor elk individu.

Ook na(ast) de algemene werking van je KSA-groep kriebelt het engagement.
Je steekt je handen uit de mouwen als provinciaal of nationaal vrijwilliger, zetelt in
de jeugdraad of helpt mee op een evenement van de gemeente. Als oud-leiding
help je een handje op het eetfestijn, als ouder stap je in het bouwcomité.

Misschien zamel je zelfs geld in voor een goed doel, doneer je met de hele leidingsgroep
bloed of help je samen met de leden het rusthuis in je buurt een handje. Engagement
kent
 vele vormen, en elk engagement is waardevol!

We leren in KSA verantwoordelijkheid te dragen en een mening te vormen. We kijken
kritisch naar onze beweging en naar de maatschappij en zetten jeugdige ideeën om
in krachtige acties. Via engagement en participatie gaan we op zoek naar een
meerwaarde voor onszelf en bepalen we de koers van onze groep. 
Zo zetten we allemaal onze schouders onder KSA!

Affiche jaarthema Schouders eronder